Refleksjonsinnlegg #7 – ‘Personer med psykisk helse- eller rusutfordringer blir sett på som en ressurs’

  #7 – ‘Personer med psykisk helse- eller rusutfordringer blir sett på som en ressurs’ (Utskriftsvennlig versjon finner du her) Om dette er første refleksjon anbefaler vi at dere bruker litt tid på å avklare formen på refleksjonen. (se “oppskrift”).  Påstanden leses høyt, og deltakerne kan komme med sine tanker. Gi rom for at folk […]