Refleksjonskort #38 – ‘Personer som er psykisk syke eller ruser seg kan ikke forvente å bli behandlet som alle andre’

Dette er ment for å fungere som støtte for deg som skal holde refleksjon med våre refleksjonskort, eller for deg som ønsker å reflektere over aktuelle tema innen recovery. Nytt støtteark publisert hver 14 dag!