Refleksjonskort #24 – ‘Det er viktig at man bare setter seg realistiske mål, slik at man ikke risikerer å bli skuffet’

Dette er ment for å fungere som støtte for deg som skal holde refleksjon med våre refleksjonskort, eller for deg som ønsker å reflektere over aktuelle tema innen recovery. Nytt støtteark publisert hver 14 dag!