Refleksjonskort #33 – ‘Det er lett å snakke med ansatte om temaer som kjærlighet og seksualitet’

Dette er ment for å fungere som støtte for deg som skal holde refleksjon med våre refleksjonskort, eller for deg som ønsker å reflektere over aktuelle tema innen recovery. Nytt støtteark publisert hver 14 dag!