Refleksjonskort #35 – ‘Personer som har psykisk helse- og rusutfordringer bør helst ha egne, tilrettelagte fritidsaktiviteter’

Dette er ment for å fungere som støtte for deg som skal holde refleksjon med våre refleksjonskort, eller for deg som ønsker å reflektere over aktuelle tema innen recovery. Nytt støtteark publisert hver 14 dag!